Actuar per estalviar

Posem a la vostra disposició un servei de manteniment industrial, amb totes les garanties.

 

 • Elaborem plans de manteniment, amb execució o sense execució, en funció de les vostres necessitats. El manteniment es diferencia en dos tipus:

 

CONSERVACIÓ

 

ACTUALITZACIÓ

 • Correctiu

  Intervenim per resoldre un problema determinat.

   

  IMMEDIAT

  Actuem de forma immediata!

   

  DIFERIT

  Actuem tan aviat com sigui possible!

 • Preventiu

  Intervenim segons la planificació del Pla de manteniment anual. Pot ser:

   

  PROGRAMAT

  Actuem quan toca!

   

  PREDICTIU

  Tenim en compte la vida útil de l'equip de treball. Ens anticipem a l'avaria!

   

  D'OPORTUNITAT

  Aprofitem el moment!

Fem un seguiment dels equips de treball, amb l'objectiu de trobar millores que permetin allargar-ne la seva vida útil.

 • Executem plans de manteniment elaborats per nosaltres o per un tercer.

 • Oferim personal per fer un manteniment diari que no només se centra en la reparació de la màquina, sinó en buscar alternatives per resoldre problemes de forma definitiva.

 • Aportem solucions personalitzades i les contrastem amb els diferents departaments afectats (enginyeria, manteniment, producció...) per trobar la solució final més adequada.

 • Dissenyem les solucions en 3D perquè les pugueu visualitzar abans d’executar-les. Això ens permet ser més eficients, obtenir un pressupost real i donar-vos informació més detallada.

 • Oferim un servei complet i multidisciplinari que ens permet actuar amb rapidesa i complir els terminis de treball establerts.

 • Posem a la vostra disposició un servei de manteniment per resoldre avaries en moments puntuals. Podem intervenir amb caràcter d’urgència, ja sigui com a màxim responsables o bé actuant com a suport al vostre equip de manteniment.

 

Plans de reestructuració industrial i automatització de processos

Amb la mateixa filosofia d’actuar per estalviar, també oferim plans de reestructuració industrial i automatització de processos, sempre amb la mirada posada a l’optimització (d’espais, de recursos...).

 

 • Dissenyem entorns industrials en 3D per obtenir millores en la producció. Reubiquem, reestructurem, reorganitzem...

 • Dissenyem les màquines en 3D per fer modificacions, trobar solucions de millora...

Recorda que segons la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i els Reals Decrets 1215/97 d’equips de treball, 486/97 de llocs de treball i el 1627/97 d’obres de construcció les empreses estan obligades a disposar d’un pla de manteniment, amb l’objectiu de tenir planificades i documentades totes les accions que es portin a terme en aquest àmbit.

Contacte amb l'equip de Volter

938 511 959

660 651 572

S'està enviant el formulari...

S'ha detectat un error al servidor.

S'ha rebut el formulari.

Volter MIS-SL I c. Rusiñol, 44. 08560 Manlleu

Sistemes de seguretat i manteniment industrial

 Disseny i programació web by Badabadoc Comunicació